Olof Wigren har en blogg precis som jag. Han kallar sin Mediamannen och jag vet inte om det är för att han måste komma ihåg att han är en man eller helt enkelt för att han tror att det bara finns ett kön. Hagamannen är kanske en inspirationskälla…

När jag läser hans försvarstal för Nolaskolan undrar jag faktiskt var karln har tillbringat de senaste tjugo åren? Något fängelseliknande måste det ha varit eftersom Wigren tycker att Nolaskolan har så charmiga lokaler?? Under 80-talet när Nolaskolan var min arbetsplats var läroverket med sitt klassystem starkt närvarande; inte bara i väggarna.

En hierarkisk skola med ett hierarkiskt system som bara ärvs vidare. Traditioner som ska bevaras enligt herr Wigren. Varför? På 80-talet fanns inte hockeygymnasiet som den starkast lysande stjärnan utan det var Naturvetarna som fortfarande hade makten. De abonnerade på de bästa lärarna och de bästa lokalerna. I dag förekommer på Nolaskolan ett samhällsprogram med Internationell Class som lokal inriktning ( de lokala varianterna försvann i övriga Sverige med 2011 års gymnasiereform) ett program där eleverna studerar i tre år för att sedan under skoltid i årskurs tre åka till ett U -land och bada. På samma skola finns många elever med internationella erfarenheter men eftersom skolan är monokulturell behöver ingen fråga efter deras erfarenheter.

Wigrens rädsla för att enbart nysvenskar och pensionärer  kommer att fylla gatubilden i Övik framledes delar han med snart var femte svensk. Det är den gruppen som är mest rädd för förändringar. Finns mer statistik att hämta på nätet.

Annonser