”Sedan 1979 har två konstnärer varje år ombetts att göra ett litet grafiskt blad till den medicinska Nobelkommitténs middag, som traditionsenligt hålls för pristagarna i medicin eller fysiologi. Såväl pristagarna och deras sällskap samt ledamöterna i kommittén deltar; totalt rör det sig om 30-40 personer som äter middag och får det grafiska bladet prydligt infogat i menyn.”
I är blev Christer Carlstedt ombedd att göra det ena grafiska bladet.
”Christer Carlstedts grafik har en kontrollerad svärta, bärs av subtila nyanser av gråljus och vitmörker, tusen sinom tusen hårfina linjer, svävande musikaliska skildringar av en nästanverklig natur som man både kan känna igen och gå hopplöst vilse i. I Nobelbilden återfinns granskogarna, bergen och längst ned ett mångtydigt mönster som av vildvuxna rötter.– Jag börjar på en plåt som är helt ograverad. Sedan jobbar jag på den. Jag har aldrig en förlaga så jag vet aldrig vad det blir till slut, säger han.– Bilden kommer fram i en slags process, utifrån en grov idé. För mig är det jämarns intressant. När det gäller den här bilden ville jag inte göra något som direkt speglade vad de sysslade med. Men det handlar ju så väldigt mycket om natur i deras arbete, så jag hamnade i den.” (Allehanda, kultur Katarina Östholm)
Annonser