-As long as children suffer, we have work to do, Prinsessan Sofia av Älvdalen.

Kära Sofia!

Jag märker att du saknar kunskaper i din nya klass´ betydelse i rättvisa och orättvisa uppväxtvillkor för fattiga barn i världen. Om du är intresserad av att förbättra villkoren för barn i Sydafrika eller Rinkeby är nog inte Oscar dela Rentas klänningar det smartaste sättet att visa solidaritet på. Införskaffa i stället den franske nationalekonomen Thomas Pikettys bok Kapitalet i det 21:a århundradet. Piketty som har specialiserat sig på ekonomisk ojämlikhet i förmögenhets – och inkomstfördelning kan säkert tipsa på ”områden” som du och dina nya släktingar ska inrikta er på för att minska barns lidande i världen.

Annonser