image

 

https://kajplats23.wordpress.com/2016/05/16/nagot-for-alla-till-inget-for-nagon/

Tystnadskulturen har vällt över oss

Hela arbetsmarknaden inkluderad
Ingen nämn ingen glömd
Den rinner således åt alla håll
Sprider sig helt random
Inget att torka med
Inget annat att fylla på med
Visselblåsarna spelar på en sorglig hymn
En sorts blåsorkester
Som går på repeat
Också helt random
I en tonart som ej längre hörs
Alla är drabbade
De deltidsanställda
Säsongsanställda
Visstidsanställda
Provanställda
Tillsvidareanställda
Konstgjord andning råder
Hjärt- och lungräddning utan hjärta
Som blivit naturligt
Snart svårt att minnas vad som var
Alla dessa anställda
Så apatiska av alla påbud
Men de viktigaste buden saknas
Inte de tio buden
Men skyddsombuden
Fackombuden
Således budlöst där bud behövs
Arbetsmiljöverket har blivit arbetstagarens arbetsmiljövärk
Chefer som jobbar i maskopi med makten
Vem och vad kan man lita på
Tillitsbristen blir en sorts status quo
Det målas och möbleras med denna brist överallt
Således ingen fredad zon
Att vara och bli trygg
Vad och vem spökar med vårt arbetsliv
Vad skrämmer oss så fruktansvärt
Vad är det som inte visar sig
Detta dolda hot som förlamar så många människor samtidigt
Ibland tror jag hotet om hot är större än hotet
Och det är inte så att någon inte hotar
Men det pratas om
Ryktet går om denna demon
Som ingen sett
Det blir således en vandringssägen
Som man berättar för barnen på kvällen när de inte lyder
Förr var det om tomtar och troll
Idag finns ingen fysisk varelse
Inget väsen
Ingen tydlig berättelse att förhålla sig till

 

Annonser