Efter ett års framgångsrikt integrationsarbete ska flyktingarna lämna Gålsjö Bruk. Vilket västgötaklimax!

Tänk vilket arbete platschef Maria Wennberg med medarbetare lagt ner på att få människor i Gålsjö att engagera sig för att flyktingarna ska kunna ha en fritid mitt i skogen.

Glömmer aldrig den suggestiva föreställningen om Flyktens bakomliggande orsaker som de boende framförde i våras.Där  märktes det att det fanns ovanligt god lyhördhet i ledningen.

Migrationsverket har också hört om den ovanligt goda trivseln hos de boende men enligt upphandlingslagen ska de som sist skrev avtal avslutas först.

Flyktingindustrin blev kortvarig. Den hade sannneligen gett många arbetstillfällen i glesbygden om vi hade fortsatt med öppet hjärta. Jag tycker att det känns väldigt snopet att gränskontrollerna fick dessa konsekvenser. Nu töms förråd och boenden. Karlsson & Karlsson hann säkert fylla ladorna med Saddamguld innan karavanerna gick vidare.

Ygeman pratade i julas om andrum ; betyder inte ordet paus/ vila. Det vi bevittnar i press och verklighet är något annat än att ge myndigheter chans att komma ikapp med arbetsbördan.

Flyktingar som lärt sig stå ut i obygden och börjat använda det nya språket ska antingen utvisas eller visa en inkomst på 29000kr/månad för att få ta hit den resterande familjen. De ensamkommande ungdomarna från Afghanistan har inte heller haft någon lätt läsning på Facebook den senaste tiden. Sverige har genom EU slutit ett avtal med Afghanistan om återvändande.

Vilka som ska återvända eller få stanna är inte klarlagt men det ser onekligen mörkt ut för de 12000 ungdomar som tog sig till Sverige för snart ett år sedan. Vad ska hända med dem när de återvänder? I Gålsjö Bruk hade norska ägarna Hero AB ett bra upplägg för integration. Nu ska den anläggningen läggas i malpåse och flyktingarna ska börja om i någon annan del av landet.

Annonser