Att utveckla nya spännande tävlingsprogram har SVT haft som sin paradgren länge och efter alla kändisar är det så dags för våra vanligaste arbetsplatser att tävla med varandra. Sveriges bästa skola gick några säsonger och den programidén byggde på att skolan bjöd in ryktbara lärare till klasserna som skulle höja sina usla betyg. Rektorerna gjorde allt experterna föreslog och resultatet blev gott. I höst har vi fått följa Hemtjänsten i Vännäs väg mot Sveriges bästa hemtjänst. Auktoriteten har representerats av geriatrikprofessor Yngve Gustafsson. Framstegen bestod i att se över schemat och åstadkomma KONTINUITET för de äldre. Den vackra enhetschefen lyckades bära ordet från Y. Gustafsson ända in till schemaläggarnas höga skrivbord . Det gick att halvera antalet besökare i hemmen, de lyckades ge Deppiga Lelle mer röktid utomhus och fixa fram en bil till kyrkan och en rullstol med vinterhjul. Professorn delade ut fina betyg till Hemtjänstens personal som bjöds på fläskfilé på Hotell Vingen. Precis som med Sveriges bästa skola känns resultatet lätt vunnet. Visst borde väl rektorer o enhetschefer känna till var flaskhalsarna finns och börja jobba därifrån. Man behöver inte  vara professor för att fatta att 48 besökare per månad är lite väl mycket i ett hem där hemtjänst har beviljats av någon orsak. Skolan borde också känna till några självklara sociala koder för att höja kvalitén i undervisningen:  Alla som jobbar i skolan- behöver uppmuntran. Det funkar dåligt att ge vissa  lärare i arbetslaget två och ert halvt tusen och kollegan noll kronor! Att förvänta sig att kvalitén i samarbetet höjs av dessa obegripliga insatser kan ingen människa tro. Alla mår illa av ett orättvist system ! Sverige arbetar… kommer snart att spegla Sveriges bästa polisstation eller varför inte Sveriges bästa kronofogde. Verksamhet som drivs av skattemedel ska inte behöva hämta experter utifrån för att klara sina vardagliga uppgifter. Det måste vara självklart vad verksamheten ska gå ut på : AV ALLA

Annonser