I dag kom Gustav Fridolin,skolministern, med ett löfte om att utvisningshotade afghaner skulle få slutföra sina gymnasiestudier innan de utvisas. Löftet om en lagändring kom efter påtryckningar från skolans personal. Att Fridolin är lärare till professionen är svårt att tro. Efter Lönelyftet som startat massflykt från skolan kommer så det här erbjudandet. Varför ska Sverige bekosta utbildning för människor som sedan ska deporteras? Hur får en elev som ska utvisas studiero av att han får gå klar sin utbildning? Studier är ett led i en utvecklingskedja med fokus på framtiden. För att lyckas med  studier krävs en trygg  studiemiljö och där ingår givetvis framtidsplaner. Finns det något gott i den här utsträckta tiden annat än att slippa jobba övertid med alla överklagande som hoppar in direkt efter avslagen? Cynism och utdragen tortyr har ersatt barnkonventionen. Jag hoppas att alla som jobbar för att den lagen följs kommer kämpa för en hoppfullare lösning på afghanernas dystra framtidsutsikter.

Annonser