Vi kom över vatten

Julbön av Kristian Lundberg

Vi lät oss bäras fram i båtar, vi lät oss plockas upp

från havets yta, vi lät oss bli räknade, vi låg i givna led,

vi blev insvepta i presenningar, vi stod i rader, vi var

skuggor som löpte ut längs hamnens bortre del,

vi färdades över vatten, de lät bygga båtar, det

byggdes båtar som tätades av kroppar, det byggdes

båtar med ben brosk hår, med kroppar, vi ropade

till dig den natten, vi ropade sedan hela dagen

vi fick leva, vi bad du skulle vända

ditt ansikte mot oss, vi lät oss bäras fram, vi skulle

spolas upp på stränder, vi skulle föras ner i djupet,

vi blev gömda på alla platser där det går att gömma

en människa, i dödens djupa hav, i dödens öppna

fält, vi sprang mot gränsen, vi lät oss bäras

fram, vi lät oss bli till en sång, vi lät oss bli

till föremål det gick att handla med, vi kom

till platser som inte ville veta av oss, Gud

du såg oss inte när vi övergavs, du var aldrig en av oss,

vi tänkte på dig, såg pojken som sprang med sin far

över det öppna fältet, bort mot gränsen, det våld

vi mötte var det våld som krossade pojkens ben

till ett tunt vitt mjöl, vi tänkte du var skyddslös,

som ett barn i famnen på sin far, du kunde

ingenting göra, du var inte hos oss, det fanns

ingenting vi mötte som inte övergav oss,

det var en kust vi såg långt borta,

vi lät oss vara svaga och starka på samma gång,


Läs fortsättningen här:

http://www.aftonbladet.se/kultur/a/0dy5B/vi-kom-over-vatten

Annonser