Omsorgsfullt sker det aldrig
Det jag gör nuförtiden.
Famlar fram i trötthet orden passar inte i skorna
Timmarna har fått 90 minuter var
Framför spegeln stannar jag till
Kan jag räkna med en chans till?
Med fingrarna ska jag då stryka över din hand.

Annonser