Om jag var ansvarig för att behålla medborgarna i Örnsköldsviks kommun skulle jag skaffa mig rådgivare som vågade tänka självständigt. I dagsläget slåss alla Sveriges kommuner om utbildade lärare inom alla åldrar. vårdpersonal på alla nivåer och tekniskt skolad personal. Örnsköldsviks kommun har satt upp mål för att höja sin attraktionskraft. Ett mål är att förbättra kulturtillgången för medborgarna. Planer om ett kulturhus har jag hört sedan början av 80-talet men i februari vet vi vad vi får. Gud förbjude om det bara blir en tumme. Umeå kommun fattade tidigt de kulturella behoven och ligger också etta på listan över kommuner som satsar flest skattepengar på kultur. Örnsköldsvik ligger på 132 plats.

Okey, vi har inget universitet och ingen Christer Olsson men vi har tillgång till information. Segregation kan undvikas och den kan även förstärkas. Vilken vilja finns från politiskt håll? Från näringsliv, Sesam och kyrkor? Öviks centrum har med sin närhet till hamnen ett guldläge. Men vad har hänt? Den närmsta landmarken har förvandlats till en social community för den välbeställda medelklassen. I stället kunde marken ha vigts för turism och allmänhet. Förvandlats till attraktiva stråk med loppisar, restauranger, konstnärsateljéer.operahus och coffeshops med inspiration från Milano och New York. Istället väljer man att göra vinterbosättningar för medelålders par. Att Markus Näslund får sno åt sig den mest attraktiva tomten för dessa grupper är mer än tragiskt. Varför finns det ingen mångmiljonär i Övik som begriper sig på konstnärliga värden? Elitehotel, Forspros (och Lerstenens) bidrag till kommande generationer gör att vi aldrig glömmer Tjetjeniens moderna arkitektur. Även Nicklas Nyberg Ting1 är en styggelse; en våldtäkt på det tidigare så vackra tingshuset. I vilka städer tillåts man göra dylika bastarder?

När jag ändå är inne på nybyggnationer måste jag medge att Byggsigurd har förvandlat det gamla socialkontoret till ett modernt byggkomplex för små hushåll. Här har det inte bara tänkts egen båtplats utan gemensamma ytor för umgänge.

Umgängesplatser, mötesplatser – frågar de flesta av mina elever på Komvux efter. De vill verkligen träffa svenskar så de kan öva sitt nya språk. ”Det är mycket svårt,”säger de som varit här längre. Jag har hört samma kommentarer i trettio år. Det finns inga mötesplatser. ”

Annonser